Pejl på PROJEKT!

Modeller

I Pejls ramverk för förändringsstyrning ingår 3185839450 för samtliga nivåer och omfattar allt som krävs för att bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Verktyg

Pejl erbjuder molnbaserade verktyg
som är enkla att använda och som täcker in både styrning, ledning och samordning/samverkan.

Utbildning

Pejl arrangerar och genomför 310-390-8535 för alla som berörs av projektarbete på olika nivåer. Välj mellan öppen, intern eller online-utbildning.

Tjänster

Pejl erbjuder konsult- och stödtjänster som bidrar till att säkerställa och stödja ett effektivt införande och tillämpning
av Pejl-modellerna.

Pejl på projekt

För att säkerställa ett effektivt genomförande av ett projekt behövs kontroll i projektets alla faser. Pejl har en helhetssyn där projektstyrning och projektledning kompletterar varandra för ett framgångsrikt projektarbete. Pejl Projektstyrningsmodell kan användas på alla typer av projekt och har allt som krävs för att projekten ska bli effektiva och nå sina mål.

LÄS MER OM PEJL:s MODELLER

Pejl introducerar rollbaserade utbildningsprogram

Posted on2697222147
Comments0
Rätt kompetens är avgörande för ett framgångsrikt projektarbete. Genom standardiserade och kontinuerliga utbildningsinsatser uppnås ett gemensamt synsätt och språk för alla inblandade samt en nödvändig förståelse för de processer som ska tillämpas i den egna projektrollen. Projektarbetet...
propylite

5197542534

Posted on2018 apr 09
Comments0
I Ã¥rets första nummer av Projektvälden skriver Pejl om vikten av styrning med anledning av den nya internationella ”Governance-standarden” (SS-ISO 21505:2017). Standarden lyfter fram att styrningen av portföljer, program och projekt ingÃ¥r i ett företags...
Read More

Pejl Onlinekurs – varje vecka!

Tid är en bristvara för alla som är involverade i projektarbete. Därför arrangerar
Pejl onlinekurser varje vecka. Kurslängden är 3 timmar (13:00-16:00). Det enda du
behöver är en uppkoppling mot Internet. Du kan boka om hur många gånger du vill
utan extra kostnad.
Nu har alla tid att utveckla sin kompetens!

7086232478

Framgångsfaktorer för en väl
fungerande projektverksamhet

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en viktig del i ett företags eller myndighets
ledningssystem och har det som krävs för att skapa en god projektkultur och rätt förhållningssätt till projekt.

LÄS MER OM FRAMGÅNGSFAKTORERNA

Nyhetsbrev

Vill du också prenumerera på Pejls nyhetsbrev?
Registrera din e-postadress här och försäkra dig om
att nästa nyhetsbrev hamnar i din inkorg.

Inblick

Vi vill att du ska få en snabb inblick i de modeller och verktyg Pejl erbjuder. Inom kort kommer vi att publicera korta presentationer och filmer här. Spara gärna ett bokmärke och återvänd inom kort.

STATENS SERVICECENTER ANVÄNDER PEJL

Pejl Projektstyrningsmodell hjälper oss att bedriva kvalitativa och effektiva kundprojekt. Det bidrar till en ökad leveranssäkerhet, något både vi och våra kundmyndigheter prioriterar högt. Som myndighet ser vi också en stor nytta i att kunna följa upp effekterna av våra insatser.

Sara Skoog, Projektledare

AXIANS AB ANVÄNDER PEJL

Vi använder Pejl Projektstyrningsmodell ihop med Scrum. Det ger våra kunder ett mervärde i form av tid och kostnadsstyrning i kombination med flexibilitet och hög kvalitet i leveranserna.
.

Michael Svender, Projektchef